Springs Road Bridge at Interstate 80 to close as Six Bridges Project Begins (Tagalog)

Ang Caltrans ay may nakatakdang pagsasara
ng Springs Road sa Interstate 80 sa darating na
October 2020. Para sa karagdagang
impormasyon, pumunta sa

Video