Welcome to District 7

Ձայնապատնեշներ

Soundwalls

Ներածություն

 • Իբրև նոր ազատուղու ծրագրի մաս
 • Իբրև ազատուղու ընդլայնման ծրագրի մաս
 • Համայնքում աղմուկի մեղմացման ծրագրի շրջանակներում

Պատասխան պահանջող անմիջական առանցքային խնդիրները հետևյալն են.
1. Բավարարու՞մ է, արդյոք, տարածքը ծրագրի պահանջներին: Եթե այո, ապա...
Որպեսզի տարածքը բավարարի ծրագրի պահանջներին, ապա այն պետք է համապատասխանի հետևյալ բոլոր չափանիշներին.

 • Լինի բնակելի տարածք՝ կառուցված նախքան ազատուղու կառուցումը կամ դրա ծավալուն ընդլայնումը.
 • Ունենա աղմուկի՝ 67 դեցիբել թույլատրելի մակարդակից ավելի բարձր մակարդակ.
 • Ի վիճակի լինի հասնել աղմուկի մակարդակի կրճատման՝ նվազագույնը 5 դեցիբելով.
 • Մեկ բնակմիավորի ինքնարժեքը չգերազանցի $35,000-ը (1987-ի դոլարներով):

2. Ե՞րբ այն կկառուցվի: Եթե ոչ շուտով...
Սովորաբար, ինժեներական ու շինարարական աշխատանքների ծրագրումն իրենից խնդիր չի ներկայացնում: Այնուամենայնիվ, դրամական միջոցների առկայությունը մնում է հիմնական խոչընդոտը, ինչն ընդհանրապես նշանակում է՝ սպասել:
3. Սպասվող ծրագրերի ցանկում որտե՞ղ է այն.
Քանի որ ձայնապատնեշների պահանջարկը զգալիորեն գերազանցել է դրանց կառուցման համար հատկացված միջոցները, ապա կազմվել է առաջնահերթության ցանկ: Այս ցանկը հիմնված է մի բանաձևի վրա, որը համադրում է աղմուկի մակարդակները, բնակմիավորների քանակն ու ծախսատարությունը, և դրա հիման վրա սահմանում առաջնահերթություն:

 

ԻՆՔՆԱՐԺԵՔՆ ՈՒ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Ընդհանուր ինքնարժեքը. միջին հաշվով, մոտ $450 / գծային ֆուտից մինչև $2.4 միլիոն / մղոն:
 • Պատնեշի տեսակը. Սովորաբար երկաթբետոն, երկաթբետոնե սալեր կամ պատ/ խճավազ կոմբինացիա
 • Հենքը. Կիրառվում է խրամատ, սփռված կամ կուտակված հենք, ըստ անհրաժեշտության:
 • Բնորոշ բարձրությունը. 8-ից 16 ֆուտ, ըստ  տվյալ նախագծի առանձնահատկությունների:
 • Էսթետիկական երեսպատումը. Դեկորատիվ բետոնե սալ, օրինակ՝ երկփեղկված, անհարթ, կամ ուռուցիկ մակերեսով:
 • Պլանների ինժեներական մշակման փուլը. Սովորաբար 12 ամիս:
 • Շինարարական ծրագիրը. Սովորաբար 12 ամիս: