Welcome to District 7

7-րդ շրջանի Փոքր գործարարության, Արտոնազուրկ ձեռնարկատիրության եւ հաշմանդամ վետերանների ձեռնարկատիրության ծրագրեր

Small Business
Միջոցառման լուսանկարներ
 • Փոքր գործարարության խորհրդի համանահանգային հանդիպում – Սեպտեմբեր 2008 - - Լուսանկարներ (English)
 • 7-րդ շրջանի Փոքր գործարարության խորհրդի հանդիպում – Սեպտեմբեր 2008 - Լուսանկարներ (English)
 • 7-րդ շրջանի Փոքր գործարարության խորհրդի հանդիպում – Հուլիս 2008 - Լուսանկարներ (English)
 • Փոքր գործարարության մատակարարների գարնանային տոնավաճառ – Ապրիլ 2009 - Լուսանկարներ (English)

 • A & E ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԸ

  SBE-ի զեկույց

  137 ընկերությունից մասնակցում է 108-ը (79%)
  Պայմանագրի տեւողության ընթացքում նախատեսված ընդհանուր ծախսերի 41%
  08/09 ՖՏ համար՝ այսօրվա դրությամբ 33%

  DBE-ի զեկույց

  Պայմանագրի տեւողության ընթացքում նախատեսված ընդհանուր ծախսերի 32%              
  08/09 ՖՏ համար՝ այսօրվա դրությամբ 23%

  DVBE-ի զեկույց ընդհ. ծախսերի 0%

  ( 3 DVBE ընկերություն)
  CRM (Բնապ.)
  Global Envn (Վտանգ. թափոններ)
  The Chambers Group (Վտանգ. թափոններ)


  Փոքր գործարարության սերտիֆիկացման մասին տեղեկատվություն

  Փոքր գործարարության եւ DVBE-ի բոլոր ռեսուրսները

  Սերտիֆիկացման պայմաններին համապատասխանելու համար անհրաժեշտ է, որ.
  • Ձեր ձեռնարկությունը հանդիսանա եւ կառավարվի իբրեւ անկախ սեփականություն;/Տիրապետող դիրք չունենա իր գործունեության ոլորտում;
  • Իր հիմնական գրասենյակը պահի Կալիֆորնիայում;
  • Ձեռնարկության սեփականատերերը (կամ, կորպորացիա լինելու դեպքում՝ պաշտոնյաները) բնակվեն Կալիֆորնիայում;
  • Ձեռնարկությունը, իր աշխատողների հետ մեկտեղ, լինի կա՛մ.
   • 100 կամ պակաս աշխատակից ունեցող ձեռնարկություն, եւ անցած երեք հարկային տարիներին ունեցած լինի ոչ ավելի քան 10 միլիոն դոլարի միջին տարեկան հասույթ, կա՛մ
   • 100 կամ պակաս թվով աշխատող ունեցող արտադրական ձեռնարկություն:

  DVBE-ի սերտիֆիկացման պայմաններին համապատասխանելու համար.:

  • Ձեր ձեռնարկությունը պետք է առնվազն 51%-ով հանդիսանա մեկ կամ ավելի հաշմանդամ վետերանի սեփականություն
  • Ձեր օրական գործարար գործունեությունը պետք է կատավարվի եւ վերահսկվի մեկ կամ ավելի հաշմանդամ վետերանի կողմից (պարտադիր չէ, որ ձեռնարկությունը կառավարող եւ վերահսկող հաշմանդամ վետերան(ներ)ն ու ձեռնարկության սեփականատեր հաշմանդամ վետերան(ներ)ը լինեն նույն անձնավորություն(ներ)ը; եւ
  • Ձեր տնային գրասենյակը պետք է գտնվի ԱՄՆ-ում (տնային գրասենյակը չի կարող լինել օտարերկրյա կորպորացիայի, օտարերկրյա ընկերության կամ արտասահմանում կայանված այլ ձեռնարկության մասնաճյուղ կամ դուստր ձեռնարկություն):

  DVBE սերտիֆիկացման նպատակներով, «հաշմանդամ վետերանը». :

  • ԱՄՆ ռազմական, ռազմածովային կամ ռազմաօդային ծառայության վետերան է;
  • Ունի ծառայության հետ կապված առնվազն 10% կամ ավել հաշմանդամություն; եւ
  • Պետք է լինի Կալիֆորնիայի բնակիչ

  Տեխնիկական օժանդակություն

  U.S. Small Business Administration
  330 North Brand, Suite 1200
  Glendale, CA 91203
  (818) 552-3210
  http://www.sba.gov/

  Առեւտրի եւ տնտեսական զարգացման ծրագիր
  http://commerce.ca.gov/state/ttca/ttca_homepage.jsp

  Կալտրանսի հետ կապալառությունը դյուրացել է

  Կալտրանսի հետ աշխատելը

  Կալտրանսի նպատակն է՝ գերազանցել սերտիֆիկացված փոքր ձեռնարկությունների օգտագործման 25%-անոց, եւ Հաշմանդամ վետերանների ձեռնարկությունների (DVBE) օգտագործման 3%-անոց շեմերի պահանջը բոլոր կապալային եւ գնումային նպատակներով, ի հավելումն մայրուղային կապալների ոչ պակաս քան 17%-ում Ոչ-արտոնյալ ձեռնարկությունների (DBE) օգտագործման:

  Կալիֆորնիայի Շինարարական կապալառության ծրագիր

  Դուք կարող եք ստանալ շինարարության հետ կապված ձեռնարկությունների կառավարման ոլորտի ԱՆՎՃԱՐ խորհրդատվություն եւ մասնագիտական կատարելագործում: Մի՛ սպասեք. սա կատարելագործման եւ խորհրդատվական Ձեր մայրուղին է դեպի Կալտրանսի կապալների ձեռքբերում:

  El Կալիֆորնիայի Շինարարական կապալառության ծրագիրը հոյակապ հնարավորություն է տալիս Ձեզ, եթե Ձեր ձեռնարկությանը ծառայություններ է մատուցում՝ ասֆալտից մինչեւ պորտատիվ զուգարաններ, հետադիր շերեփներից մինչեւ ցանկապատներ, սննդի սպասարկումից մինչեւ ճարտարապետական ու ինժեներական ծառայություններ:  Դուք պետք է նախապատրաստեք Ձեզ ու Ձեր ձեռնարկությունը՝ ԱՆՎՃԱՐ խորհրդատվական ու կատարելագործման ծառայություններից օգտվելու համար:

  Այս ծառայություննեը տրամադրվում են Կալտրանսի, Կալիֆորնիայի Համայնքային քոլեջի Տնտեսական եւ աշխատուժի զարգացման ծրագրի եւ Կալիֆորնիայի Փոքր գործարարության զարգացման կենտրոն ծրագրի գործընկերության միջոցով:

  Խոհրդատվական եւ կատարելագործման ծրագրերի տրամադրման վայրերն ու ժամանակացույցը կարելի է գտնել http://www.buildcalifornia.org/ կայքէջում:

  Փոքր գործարարությանն առնչվող հղումներ