Welcome to District 7
Սպասարկման տարածքը՝ Լոս Անջելես եւ Վենտուրա քաունթիներ
100 S. Main Street, Los Angeles, CA 90012
Լոս Անջելես եւ Վենտուրա քաունթիներ՝ ընդհանուր տեղեկատվություն. 213.897.3656
Տեղանքը. PDF-ով  | Google-ով
Condición actual de la carretera Sitio Web o (800) 427-7623.
Շրջանի տնօրեն - MICHAEL  MILES
Տնօրենի գոտի - Ամսաթերթի հոդված
... Ավելին
Հայտարարություններ
Ի՞նչ նորություններ կան 7-րդ շրջանում
Whats New

For information on construction projects along the Golden State Freeway (I-5) throughout Los Angeles County, please visit the I-5 Corridor Improvement Project website, or call the toll-free I-5 projects hotline at (855) 454-6335.

Whats New

For information on the SR-710 Affordable Sales Program, please click here.

For more information on the proposed regulations, please visit the California Regulatory Notice Register or the Caltrans web site.

Whats NewPavement and Slab Replacement Project on the Foothill Freeway (I-210)
Dunsmore Avenue Undercrossing to North Los Robles Avenue Overcrossing

I-210 Roadway Rehabilitation Project
Whats NewUniversal Studios Boulevard

For additional On & Off Ramp Project Information, Click Here.