Welcome to District 7
Սպասարկման տարածքը՝ Լոս Անջելես եւ Վենտուրա քաունթիներ
100 S. Main Street, Los Angeles, CA 90012
Լոս Անջելես եւ Վենտուրա քաունթիներ՝ ընդհանուր տեղեկատվություն. 213.897.3656
Տեղանքը. PDF-ով  | Google-ով
Condición actual de la carretera Sitio Web o (800) 427-7623.
Շրջանի տնօրեն - MICHAEL  MILES
Տնօրենի գոտի - Ամսաթերթի հոդված

 Hello everyone. It’s really exciting to address you in this forum for the first time as District 7 Director (after acting the part for the last six months)... ... Ավելին

Հայտարարություններ

As part of the continuing I-405 Sepulveda Pass project, an 80-hour closure of northbound I-405 freeway lanes is scheduled to take place beginning Friday, February 14. For more information, please click here.

Ի՞նչ նորություններ կան 7-րդ շրջանում
Whats New

For information on construction projects along the Golden State Freeway (I-5) throughout Los Angeles County, please visit the I-5 Corridor Improvement Project website, or call the toll-free I-5 projects hotline at (855) 454-6335.

Whats New

Learn About the $102 million US 101 carpool lane improvement project in Ventura County by visiting the project website, or calling the US 101 project hotline at (855) 454-6335.

Whats New

Construction has begun on the $66 million I-10/I-605 Direct Connector in Baldwin Park. For further project information, please click here.

Whats New

To view the I-405 Sepulveda Pass widening project fact sheet, please click here. For further information, including construction updates and detour information, please visit the Metro website.

Whats New

Learn about the West County Connectors project, a construction project linking the High Occupancy Vehicle (HOV or carpool) lanes on the San Diego Freeway (I-405) with those on the Garden Grove Freeway (SR-22) and San Gabriel Freeway (I-605). For more information please click here.

Whats New

Exciting plans are in the works to improve train service throughout the state and construct our nation's first dedicated high-speed train system. Currently, Caltrans is developing a plan that will present the vision and strategies for building California's rail network for the future. To learn more about this plan, please visit the California State Rail Plan website.

Whats New

For information on the Accelerated Regional Transportation Improvement (ARTI) Project, please click here. For the official project solicitation, visit the Metro website.